Väkivaltaa

Satu Lidman: Väkivaltakulttuurin perintö, Gaudeamus. Tietokirja sukupuolittuneesta väkivallasta ja naisen roolista.