Teatterikorkea

Teatterikorkea-lehden taitto ja kuvitus. Kahdesti vuodessa ilmestyvän tekstipainotteisen lehden ulkoasua uudistettiin hienoisesti vuonna 2010.