Pientareet

Janne Salminen: Pientareilla on paljon raatoja, Atena. Kansi novellikokelmalle, jonka tarinoita yhdistävänä tekijänä on tapahtumapaikkana toimiva pikkukaupunki.