Ikkuna

Cindy Kohtala: Making sustainability, Aalto ARTS Books. Väitöskirja käsittelee fablab-työpajoja ja kestävää kehitystä.

Väkivaltaa

Satu Lidman: Väkivaltakulttuurin perintö, Gaudeamus. Tietokirja sukupuolittuneesta väkivallasta ja naisen roolista.